Indeling trainers jeugd

Met ingang van oktober wordt de maandag training voor de junioren verzorgd door Silvia Stammen samen met Ankie Linssen. Ze worden hierbij regelmatig bijgestaan door Bjorn Stammen en/of Yaël de Bot.
Bart Scholtes blijft de training op de vrijdag verzorgen. Hierbij ontvangt hij regelmatig ondersteuning van Yaël de Bot. Op de laatste maandag van de maand geeft Bart Scholtes ook mee training en vind een trainersoverleg plaats om te zorgen voor een goede onderlinge afstemming.