Contributie


Vanaf juni 2015 gelden de volgende contributietarieven:

Contributie
Junioren: < 18 per jaar
Basis € 152,-
Competitie + € 65,-
Veren + € 22,-
Senioren:  18 +  per jaar
Basis € 168,-
Competitie + € 65,-
Veren + € 22,-
Recreanten:  per jaar
 € 120,-

 

BC Maasdroppers houdt de contributie twee maal per jaar in, steeds voor een periode van zes maanden. De contributie wordt automatisch ingehouden van uw rekening. Dit is verplicht, want op deze manier blijft het werkbaar voor de penningmeester. In de totale contributie is reeds rekening gehouden met de jaarlijkse vakantieperiodes.