Contributie


Vanaf juni 2019 gelden de volgende contributietarieven:

Contributie
Jeugd*: per jaar
Basis € 152,-
Competitie + € 65,-
Recreanten:  per jaar
 € 120,-
Dinsdagavond*: per keer**
€ 2,-

* Met training door gediplomeerde trainers

** De dinsdagavond is vrij toegankelijk voor iedereen, ongeacht vereniging. Daarom wordt gewerkt met een bedrag per training. Geïnteresseerd? Stuur even een berichtje!

BC Maasdroppers houdt de contributie twee maal per jaar in, steeds voor een periode van zes maanden. De contributie wordt automatisch ingehouden van uw rekening. Dit is verplicht, want op deze manier blijft het werkbaar voor de penningmeester. In de totale contributie is reeds rekening gehouden met de jaarlijkse vakantieperiodes.