Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook BC Maasdroppers moet aan deze wet voldoen.

In onderstaand PDF bestand wordt beschreven hoe BC Maasdroppers omgaat met jouw privacy gevoelige informatie.